Vagyonszerzési illeték

Ismerd meg a 2024-es vagyonszerzési illeték szabályait és kedvezményeit ingatlan és gépjárművásárlás esetén! Részletek a linken.

Vagyonszerzési illeték: Mit érdemes tudni róla?

A vagyonszerzési illeték egy olyan adónem, amelyre minden Magyarországon ingatlant vagy gépjárművet vásárló állampolgárnak figyelmet kell fordítania. Az illeték célja, hogy hozzájáruljunk az állami és társadalmi feladatok finanszírozásához. Az alábbiakban bemutatjuk, mi is pontosan a vagyonszerzési illeték, hogyan számítják ki, milyen kedvezmények és mentességek vehetők igénybe.

Mi a vagyonszerzési illeték?

A vagyonszerzési illeték olyan kötelezettség, amelynek fizetésére az ingatlanok és gépjárművek tulajdonjogának megszerzése után kerül sor. Az ingatlanok vásárlása esetén az illeték összegét a vételár alapján határozzák meg, míg gépjárművek esetén az évjárat és a teljesítmény határozza meg a fizetendő illetéket. Például egy ingatlan vásárlása esetén az illeték mértéke a vételár 4%-a, de bizonyos esetekben, például egymilliárd forint fölötti ingatlan esetén, csökkenhet.

Ingatlanvagyonszerzési illeték

Az ingatlanvásárlásoknál az illeték egységesen a vételár 4%-a, amely egymilliárd forint feletti érték esetén 2%-ra csökkenhet, de legfeljebb 200 millió forintot érhet el. Az illetékfizetés a vételár kifizetéséhez kapcsolódik, és általában az adásvételt követő 30 napban be kell jelenteni a NAV-nál. Az adásvételi ügylet teljesítését követően az ügyvéd gondoskodik a bejelentésről, majd a NAV küldi ki a fizetési határozatot.

Kedvezmények és mentességek

Első lakástulajdonra vonatkozó illetékkedvezmény

35 év alatti személyek, akik első lakásukat vásárolják, és az ingatlan értéke nem haladja meg a 15 millió forintot, kedvezményesen csupán 2%-os illetéket fizetnek. Ha az ingatlan értéke magasabb, lehetőség van részletfizetést kérvényezni az adóhatóságnál.

Új lakás vásárlásakor

Ha új építésű ingatlan vásárlása történik, és az ingatlan értéke nem haladja meg a 30 millió forintot, akkor csak az első 15 millió forint után kell megfizetni a 4%-os illetéket, ami jelentős illetékkedvezményt biztosít.

CSOK illetékmentesség

A Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénybevételével vásárolt ingatlanok teljes illetékmentességet élveznek.

Közeli hozzátartozók és telekvásárlásra vonatkozó illetékmentesség

Egyenesági rokonok közötti ingatlan vagy gépjármű vásárlás esetén mentesülünk az illetékfizetés alól. Hasonlóan, ha egy telket vásárolunk a vásárlástól számított 4 éven belüli beépítési kötelezettséggel, ahol megfelelünk a jogszabályi feltételeknek, szintén illetékmentességet élvezhetünk.

Lakáscsere illetéke

Ha meglévő ingatlanunk eladásával új ingatlant vásárolunk, a visszterhes vagyonátruházási illeték csökkentésére van lehetőség. Az új ingatlan vásárlásakor csak az árkülönbözet után kell megfizetni az illetéket, ha az új ingatlan drágább, mint a régi. Ha az új ingatlan olcsóbb, mint a régi, akkor nem kell illetéket fizetni.

Végrehajtási kifogás

Mi az a végrehajtási kifogás?

A végrehajtási kifogás a végrehajtási eljárásban a végrehajtó intézkedésével szembeni jogorvoslati lehetőség. Ez az intézmény mind az adós, mind pedig a végrehajtást kérő számára biztosít jogorvoslatot, ha úgy vélik, hogy a végrehajtó intézkedésével jogszabálysértést követett el, illetve sérült a joguk vagy jogos érdekük. A kifogást a végrehajtást foganatosító bírósághoz lehet benyújtani, és célja a törvénysértő intézkedés megszüntetése vagy helyesbítése.

A határidők fontossága

A végrehajtási kifogás benyújtásának szigorú határidői vannak. Alapesetben a végrehajtó intézkedésétől számított 15 nap áll rendelkezésre a kifogás benyújtására. Ez az időszak számottevően meghatározó, hiszen a határidő elmulasztása esetén utólagos igazolásra nincs lehetőség. Létezik ugyanakkor egy objektív határidő is: ha valamilyen akadály (például kórházi ellátás) miatt a határidőt nem tudjuk tartani, akkor ez az időszak 3 hónapra meghosszabbítható. Fontos azonban, hogy az akadályozás tényét hitelt érdemlően igazolni kell.

A kifogás benyújtásának folyamata

Sokan tévesen közvetlenül a végrehajtást foganatosító bírósághoz nyújtják be kifogásukat, ami helytelen eljárás. A jogszabályok egyértelműen rögzítik, hogy a végrehajtási kifogást a bírósági végrehajtón keresztül kell eljuttatni a bíróságra. A végrehajtó ezt követően továbbítja a kifogást és az ügy releváns iratait a bíróság részére, amely ezután dönt a kifogás alaposságáról.

A bíróság döntése

A végrehajtási kifogás elbírálását a végrehajtást foganatosító bíróság végzi. Amennyiben a bíróság megállapítja, hogy a végrehajtó intézkedése törvénysértő volt, a kifogást helyt adhatja, és arra kötelezheti a végrehajtót, hogy az intézkedést megsemmisítse, illetve az ügyet új eljárásban folytassa. Továbbá, a bíróság a végrehajtót pénzbírsággal is sújthatja, amely akár az ügyérték 50%-át is elérheti ismételt szabálysértés esetén.

A végrehajtási kifogás költségei

A végrehajtási kifogás benyújtása nem mentes az anyagi terhektől. Egyidejűleg 15.000 Ft illetéket kell leróni, amelyet illetékbélyeg vagy átutalás formájában lehet megfizetni. Ezt az összeget minden végrehajtói irat alján olvashatjuk, ahol a végrehajtók tájékoztatják az érintett felet a jogorvoslathoz fordulás lehetőségeiről és formáiról.

Ügyvédi segítség

Mivel a végrehajtási kifogás benyújtása komplex eljárás, javasolt jogi szakértő segítségét kérni. Az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda tapasztalt ügyvédeivel maximálisan kihasználhatók a jog adta lehetőségek, biztosítva ezzel a hatékony és gyors jogorvoslatot. Különösen fontos a határozott és időben történő fellépés annak érdekében, hogy a jogsértő intézkedések ellen eredményesen védekezzünk.